Tag Archives: danish nawaz

kashf

Kashf Drama Rating

Synopsis:   Star Cast: Hira Mani Junaid Khan Waseem Abbas Munazzah Arif Lubna Aslam Samina Ahmad Hajra Khan Saleem Mairaj...

khaas

Khaas Drama Rating

Synopsis:   Star Cast: Sanam Baloch Ali Rehman Khan Haroon Shahid Behroze Sabzwari Lubna Aslam Saba Faisal Mashal Khan Anam...